WOSK PSZCZELI

Jest wydzieliną gruczołów woskowych pszczół, dzięki którym buduje się plastry w ulu.

Po procesie wytopienia wosku i jego oczyszczeniu, dzięki drogocennym substancjom, znajduje przeznaczenie w produkcji preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Głównymi substancjami czynnymi wosku pszczelego są: kwas palmitynowy, kwas 10-hydroksy- 2 – dcenowy i skwalen, a także karotenoidy. read more…

PIERZGA I JEJ POZYSKIWANIE

Pszczoły miodne zbierając pyłek kwiatowy, mieszają go w ulu z miodem i wydzieliną gruczołów ślinowych, a następnie zamykają go w plastrze miodu. Taka masa zostaje szczelnie zabezpieczona przed dostępem tlenu za pomocą wosku. Pod wpływem enzymów, w warunkach beztlenowych, zachodzi proces fermentacji cukru zawartego w miodzie, w wyniku czego powstają kwas mlekowy oraz pierzga. read more…

ROLA PSZCZOŁY ROBOTNICY W ULU

Trzy dni po wygryzieniu się z komórki młodej pszczoły, zabiera się ona do pracy w ulu. Po dziesięciu dniach następuje tak zwane „oblatywanie pszczół” czyli zapoznanie się młodej pszczoły z okolicą, w której znajduje się jej dom.  Po czternastu dniach zaczyna się ich intensywna praca. Przynoszenie miodu, wody, pyłku i kitu do ula. Tak pracują aż do śmierci. read more…