Twój koszyk

PL | EN | DE

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie napoju izotonicznego na bazie miodu do rozpuszczania:

  1. Termin składania ofert – 27 luty 2020 r.
  2. Termin realizacji zamówienia – 20 marca 2020 r.

Załącznik z zapytaniem ofertowym 1/VB/IZOTONIK/2020 należy pobrać, klikając w ponizsze hiperłącza:

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 01/VB/IZOTONIK/2020 można pobrać, klikając w hiperłącze: