Twój koszyk

PL | EN | DE

PSZCZOŁA MATKA – KRÓLOWA

Pszczoły ( Apis ). Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Taką gromadę lub rodzinę nazywamy rojem. Latem rój składa się z 3 rodzajów mieszkańców. Są to : pszczoły robotnice, matki oraz trutnie.

Matka zazwyczaj jest tylko jedna w rodzinie, w wyjątkowych przypadkach może być ich więcej. Jedynym zadaniem Pszczoły Matki jest składanie jajeczek. Sama również się nie odżywia, jest karmiona przez pszczoły w ulu. Wszystkie prace w ulu są wykonywane przez  Pszczoły Robotnice. To one zbierają miód, pyłek oraz wodę.  Budują plastry woskowe, zajmują się potomstwem, dbają o porządek w ulu oraz go bronią go przed nieproszonymi gośćmi.

Trutnie natomiast są potrzebne wyłącznie do zapłodnienia Matki. Matka raz w życiu jest zapładniana przez jednego trutnia.

BUDOWA I ROZWÓJ

Różnica w budowie Matki a Pszczoły Robotniczej jest widoczna gołym okiem. Nie trzeba mieć wielkiego doświadczenia aby je odróżnić.  Matka jest smuklejsza i większa od Pszczoły Robotnicy. Ma dłuższy odwłok. Żyje zazwyczaj do 5 lat. Pszczoły hodują Matki w trzech przypadkach. Kiedy ich stara matka zginie, zostanie zabrana lub gdy pszczoły przygotowują się do rójki. Młoda matka jest umieszczona w mateczniku – komórce pszczelnej. Wyróżniamy dwa rodzaje matecznika. Prawidłowy i ratunkowy. Pierwszy z nich zakładany jest, gdy pszczoły chcą się roić, drugi, gdy nie ma Matki w ulu. Pszczoły zazwyczaj zakładają kilka mateczników ratunkowych.

Matecznik zakładany jest zazwyczaj na skraju ramki. Pszczoły wydłużają go, dzięki czemu larwa w środku ma możliwość wzrostu. Karmią ją mleczkiem pszczelim, miodem oraz pyłkiem.

Po ośmiu dniach pszczoły zamykają taką komórkę  pszczelną woskiem, zaopatrując ją wcześniej w pokarm. Młoda gąsienica przechodzi wewnątrz wiele przemian. Po szesnastu dniach, od złożenia jaja, wygryza się w całości wykształcona Królowa.

ROZMNAŻANIE

Pszczoły mają charakterystyczny sposób rozmnażania. Matka wylatuje z ula, zazwyczaj w szósty lub siódmy dzień po urodzeniu, w celu sparzenia się z trutniem. Jedno sparzenie wystarcza jej na całe życie. Królowa otrzymuje nasienie od samca podczas lotu godowego i przechowuje je. Po dwóch dniach zaczyna nieść jajeczka.

Na wiosnę Matka zaczyna składanie jajeczek. Początkowo składa ich niewiele, bo po kilkanaście dziennie. W miarę wzrostu temperatury powietrza, składa ich coraz więcej, bo aż do 4000 dziennie. Dobra Matka składa jajeczka regularnie, jedno przy drugim, zaczynając od środka plastra.

Składając jaja może wybrać, które z nich zostaną zapłodnione, a które nie. Z tych zapłodnionych wylęgną się samice: królowe i robotnice. Z jaj niezapłodnionych rozwiną się samce czyli trutnie. Typ rozrodu, w którym nie dochodzi do zapłodnienia, nazywa się dzieworództwem.

Po około trzech latach Królowa zaczyna się starzeć. Nie składa jaj regularnie, a niektóre z komórek omija zupełnie, dlatego zwykle po dwóch latach Pszczoła Matka zostaje wymieniona.

Dodaj komentarz